www.naturlichter.dewww.grahl-naturfoto.detourist-paradise.comVremea@TulceaVremea@Jurilovca
EnglishDeutschFrançaisRomână中文
AcasăCase de vacanţăLista de preţuriÎmprejurimiCartea de oaspeţiContact
Jurilovca
Delta Dunării
Cultura
Tururi
Galerie foto
Delta Dunării

Delta Dunării este cunoscută ca paradisul păsărilor și este ideală, pe tot parcursul anului, pentru observarea naturii; galerie foto.

În special în perioada migrației păsărilor, din martie până în mai, cât și de la sfârșitul lui august până în octombrie, puteți observa, singuri sau cu ghid, pe jos sau din barcă, peste 325 de specii de păsări din Europa, rare în mare parte, din care peste 200 specii de păsări clocitoare.

Aici și în galeria foto aveţi o mică trecere în revistă fară pretenție de completitudine: pelican comun & pelican creț (Pelecanus onocrotalus & P. crispus), buhai de baltă & stârc pitic (Botaurus stellaris & Ixobrychus minutus), țigănuș (Plegadis falcinellus), lopătar (Platalea leucorodia), gâscă cu gât roșu (Branta ruficollis), rață roșie (Aythya nyroca), șorecar mare (Buteo rufinus), codalb (Haliaeetus albicilla), erete de stuf (Circus aeruginosus), uligan pescar (Pandion haliaetus), vânturel de seară (Falco vespertinus), pasărea ogorului (Burhinus oedicnemus), sitar de mal (Limosa limosa), bătăuș (Philomachus pugnax), pescăriță rozătoare (Gelochelidon nilotica), pescăriță mare (Sterna caspia), ciuf de câmp (Asio flammeus), caprimurg (Caprimulgus europaeus), pupăză (Upupa epops), pescăruș albastru (Alcedo atthis), prigorie (Merops apiaster), dumbrăveancă (Coracias garrulus), pietrar răsăritea (Oenanthe isabellina), mierlă de piatră (Monticola saxatilis), sfrâncioc cu cap roșu (Lanius senator) și lăcustar (Sturnus roseus).

Dar sunt de descoperit şi amfibieni & reptile, în alte locuri ale planetei căzute victime ale suprapopulației: triton cu creastă dobrogean (Triturus dobrogicus), buhai de baltă cu burtă roșie (Bombina bombina), brotăcel (Hyla arborea), broască țestoasă de uscat (Testudo graeca), broască țestoasă de apă (Emys orbicularis), șopârlă de nisip (Eremias arguta), gușter vărgat (Lacerta trilineata dobrogica), șopârliță de frunzar (Ablepharus kitaibeli), șarpe rău (Dolichophis caspius), balaur (Elaphe quatuorlineata) și vipera cu corn (Vipera ammodytes); galeria foto.

Mamifere, devenite din aceeaşi cauză rare, aparțin aici încă faunei: popândău (Spermophilus citellus), șacal auriu (Canis aureus), câinele enot (Nyctereutes procyonoides), dihor pătat și - de stepă (Vormela peregusna & Mustela eversmanni), vidră (Lutra lutra) și pisică sălbatică (Felis silvestris), chiar și o populaţie ale ultimelor nurci europene (Mustela lutreola) există încă în Deltă; galeria foto.

De la mijlocul lunii mai priveliștea miilor de flori roșii de bujori sălbatici (Paeonia peregrina & P. tenuifolia) din pădurea Babadag și valea Slavei devine impresionantă şi mai târziu, la fel de impresionante sunt covoarele de nuferi (Nymphaea alba) de pe apele Deltei şi numeroşi reprezentanţi foarte rari ai florei silvostepelor și acvatice sunt cei care fac să bată mai repede inima fiecărui botanist şi nu numai galeria foto.

Excursii în teren, tururi de o zi cu barca sau mai multe zile cu barca, cu ghid competent în limba română spre locuri interesante pentru observarea păsărilor; primăvara vă arătăm cu plăcere cele mai ascunse locuri cu o bogaţie rară de flori; pentru detalii și prețuri click aici, informații suplimentare la cerere.